Το PCAOB προτείνει αναθεωρήσεις των απαιτήσεων ποιοτικού ελέγχου για τις ελεγκτικές εταιρείες

Το Συμβούλιο Εποπτείας Λογιστικών Εταιρειών έχει προτείνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις για τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών, σε μια σημαντική ενημέρωση από τα προηγούμενα πρότυπα που ίσχυαν εδώ και δεκαετίες. του προτεινόμενο πρότυπο αποτελεί μέρος της προσπάθειας του PCAOB να εκσυγχρονίσει τα πρότυπα που κληρονόμησε πριν από 20 χρόνια από … Read more

Περισσότερες εταιρείες αναζητούν διασφάλιση βιωσιμότητας από λογιστές

Περισσότερες από τις μισές εταιρείες αναζητούν ανεξάρτητη διασφάλιση για τα δεδομένα βιωσιμότητάς τους, αλλά πολλές δεν απευθύνονται στις λογιστικές εταιρείες τους γι’ αυτό, σύμφωνα με μια νέα έρευνα. του κανω ΑΝΑΦΟΡΑ, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών, το Αμερικανικό Ινστιτούτο CPAs και το Chartered Institute of Management Accountants, διαπίστωσε ότι το 58% … Read more