Το PCAOB προτείνει αναθεωρήσεις των απαιτήσεων ποιοτικού ελέγχου για τις ελεγκτικές εταιρείες

Το Συμβούλιο Εποπτείας Λογιστικών Εταιρειών έχει προτείνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις για τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών, σε μια σημαντική ενημέρωση από τα προηγούμενα πρότυπα που ίσχυαν εδώ και δεκαετίες. του προτεινόμενο πρότυπο αποτελεί μέρος της προσπάθειας του PCAOB να εκσυγχρονίσει τα πρότυπα που κληρονόμησε πριν από 20 χρόνια από … Read more