Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects

Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects

Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Exterior Photography, ForestZeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Exterior Photography, Facade, GardenZeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Interior photoZeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Interior photo, arch, arcade, column+ 32